اردوی دو روزه بسیجیان پایگاه نمونه استان سمنان در جنگل سیاه‏خانی برگزار شد

اردوی دو روزه بسیجیان پایگاه نمونه استان سمنان در جنگل سیاه‏خانی برگزار شد

به گزارش دامغان نیوز, فرمانده حوزه الهادی دامغان در جمع 150 نفر از بسیجیان پایگاه نمونه استانی شهید دستغیب که در اردوی دو روزه فراخوانی...

جدیدترین خبر ها
دامغان استور
تبلیغات سایت خبری دامغان نیوز
http://www.damghannews.com/wp-content/uploads/DamghanGraphy94.jpg http://www.damghannews.com/wp-content/uploads/DamghanGraphy94.jpg
آمار سایت